Storitve na terenu

1. Klinični pregledi in zdravljenje

2. Preventivni posegi (vitaminizacija…)

3. Osemenjevanje govedi, svinj in kobil

4. Pregledi na brejost pri govedu in kobilah

5. Označevanje

6. Lahke in težke operacije

7. Korekcije in zdravljenje parkljev

8. Amputacije in krajšanje rogov

9. Kastracije

10. Evtanazije hudo bolnih živali

11. Carski rezi

12. Porodi

13. Izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali (odredba)

14. Označevanje in registracija kopitarjev

Dodaj odgovor