Označevanje drobnice

Za rejca je pomembno:

  • enkrat letno sporočiti stalež drobnice na gospodarstvu
  • voditi register drobnice na gospodarstvu

  • živali označiti do 6 mesecev starosti v intenzivni reji in do 9 v ekstenzivni reji oziroma pred odhodom z gospodarstva z dvema ušesnima znamkama vsako v eno uho
  • ob prodaji ali nakupu drobnice pravočasno sporočiti premik pooblaščenemu veterinarju
  • pravilno vpisati živali v "Register drobnice na gospodarstvu"
  • nadomestiti izgubljene ušesne znamke najkasneje v štirih tednih od izgube, dvojnik je potrebno namestiti v uho v sedmih dneh od prejema le-tega

Vir: KGZ Slovenije

Comments are closed.