Veterinarski pregled gospodarstva

Veterinarski pregledi se opravljajo na gospodarstvih, kjer redijo domače parklarje (govedo, prašiče, ovce in koze), kopitarje, domačo perutnino, lagomorfe in gojeno divjad:

 • ki so namenjeni prometu ali trgovanju;
 • ki so namenjeni proizvodnji živil oziroma katerih proizvodi so namenjeni proizvodnji živil z namenom dajanja živil na trg
Veterinarski pregled obsega pregled:
 • podatkov o gospodarstvu;
 • kategorij in števila živali na gospodarstvu;
 • dnevnika veterinarskih posegov;
 • registrov živali na gospodarstvu in predpisane označitve živali;
 • izpolnjevanja zahtev za zaščito rejnih živali;
 • zdravstvenega stanja živali na gospodarstvu.

Rejec mora čez celo leto imeti urejene naslednje stvari:

Govedo:
 • urejen register gospodarstva
 • popolno označeno govedo
 • urejena dokumentacija govedi (potni listi)
 • teleta do starosti šest mesecev ne smejo biti privezana
Prašiči:
 • urejen register prašičev
 • označeni prašiči
 • vsi prašiči na gospodarstvu morajo imeti na razpolago slamo ali drug manipulativni material, s katerim se zamotijo oz. igrajo
Splošno:
 • podpisan dnevnik veterinarskih storitev z vestno izpolnjenimi rubrikami za rejca živali
 • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode in krme
 • ustrezne higienske razmere v objektih za rejo in drugih prostorih
 • pripravljena razkuževalna bariera za primer izbruha kužne bolezni
 • ustrezno ravnanje s trupli

Dodaj odgovor